Calendari del Contribuent 2015

Calendari de Pagament 2015

Concepte

Període

Període proposat

Impost Vehicle Tracció mecànica

1

27/03/15

29/05/15

IBI Urbana

1

30/04/15

30/06/15

IBI Rústica

1

30/04/15

30/06/15

Taxes-preus públics

1

30/07/15

30/09/15

Conservació cementiri

1

30/07/15

30/09/15

Conservació camins

1

30/06/15

31/08/15

IAE

1

30/07/15

30/09/15

Taxa Escombraries

1

30/06/15

31/08/15

Taxa Escombraries

2

29/12/15

29/02/16

Concepte

Període consum

Període proposat

Subministrament d'aigua

01/01/15-30/06/15

30/07/15

30/09/15

Subministrament d'aigua

01/07/15-31/12/15

24/12/15

26/02/16