Entitats i associacions

 

Cooperativa Agrícola Sant Jaume

 

President:

Genís Cervelló Pujol

 

Associació de Jubilats i Pensionistes de Figuerola del Camp

 

President:

Jordi Canela Vilà

 

 

NIF:

G43986769

Domicili:

Plaça Sant Jaume, 1

Planta Baixa, Local Polivalent.

43811 Figuerola del Camp (Tarragona)

Data de fundació:

4/12/1992

Nombre de socis:

82

Correu electrònic:

ajubilats@figuerola.altanet.org

 

Ordre de la foto d'esquerra a dreta:
Informàtic:                      Josep Bofarull Gallés.
Vocal:                              Mercè Domingo Guell.
Secretaria i tresorera:    Isabel Balañà Sans.
Vicepresidenta:              Pilar Balañà Tarragó.
President:                       Jordi Canela Vilà.
Vocal:                              Daniel Segarra Mercadé.

 

 

ADF

 

President:

Dalmaci Clofent Oliva

 

AMIPA

 

President:

Raquel Vilà Lorenzo

 

Consell Parroquial

 

President:

Josep Clofent Oliva

 

Associació de Veïns de Miramar

 

President:

Josep Maria Bonet Llordachs

 

Associació Provincial de lluita contra el Cancer (delegació local)

 

Telèfon:

977 630 170