Entitats i associacions

Nom

Càrrec

Entitat

Lluís Solé Guerrero

President

Cooperativa Agrícola Sant Jaume

Jaume Sans Castellà

President

Associació de Jubilats i Pensionistes

Dalmaci Clofent Oliva

President

ADF

Núria Anglès Roset

Presidenta

AMIPA

Josep Clofent Oliva

President

Consell Parroquial

Elisenda Comas Serra

Presidenta

Col·lectiu de Dones

Jaume Balañà Casas

President

Societat de Caçadors

Josep Maria Bonet Llordachs

President

Associació de Veïns de Miramar

Associació Provincial de lluita contra el Cancer (delegació local)

Tel. 977 630 170