Noticies

01/03/2021
ANUNCI Per acord de Ple, de data 26 de gener de 2021, es va aprovar inicialment, el Projecte de substitució de les bombes d'impulsió d'aigua dels pous per l'abastament d'aigua potable al municipi de Figuerola del Camp, redactat per tècnic Jordi Fabregat Sanjuan, de Diputació de Tarragona SAM , amb...