Treballadora social

El treballador/a social és el professional que s'ocupa de fomentar el benestar de persones i col·lectius en situació o risc d'exclusió social i la prevenció i atenció de dificultats i/o carències socials d'aquestes persones o col·lectius, actuant tant en l'àmbit personal com en el familiar i social. A més a més, s'encarrega d'articular els recursos socials que fan falta per superar les situacions de crisi personal i familiar.

Per concertar hora amb l’assistent social poden trucar al Consell Comarcal 977 60 85 60.