Subvencions Generalitat de Catalunya

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

  • Subvenció joventut 2023

             Pressupost Elegible: 1.458,34€

             Import concedit: 1.312,50€

 

  • Subvenció per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE

          Import sol·licitat: 36.444,59€

          Import concedit: 24.025,35€

 

 

Subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 assignat a l’Ajuntament de Figuerola del Camp

  • PRE082/19/01565 .- Substitució de l'enllumenat públic per noves llumeneres led .-  Subvenció  170.007,77€
  • PRE082/19/01569 .- Arranjament de la xarxa de sanejament a la zona industrial .- Subvenció  79.992,23€
  • PRE082/19/01577 .- Millores en els serveis mínims municipals .- Subvenció  77.182,21€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

  • PRE076/19/00007.-

L’ajuntament ha rebut  una subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 per l’obra Pavimentació i serveis als carrers de Sant Jordi i de la Verge de l’Esperança per un import de 39.708,48€.