Subvencions Diputació de Tarragona

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

 

 • Subvencions  per restablir els béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals.

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Actuació de reparació urgent dels danys causats de la ventada

Pressupost Elegible: 2.670,41 euros

Pressupost mínim a executar: 2.670,47euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.536,87 euros

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 7.312,50 euros per activitats d’estiu, unim cultura i pedagodia

Pressupost Elegible: 9.750 euros

Pressupost mínim a executar: 9750 euros

% concedit: 75,00%

Import concedit: 7.312,50

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 4.324,8 € per actuacions incloses dins l’ecatàleg. Anualitat 2021

Import Concedit: 4.324,8€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 140.000€ per PAM 2020: Programa d’amortització anticipada i extraordinària dels préstecs concertats amb entitats bancàries.

Import Concedit: 140.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.975€ per ajut al funcionament del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Import Concedit: 2.975€

 

 • Subvencions  per restablir els béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals.

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

 

Actuació de reparació urgent dels danys causats per la nevada

Pressupost Elegible: 2.520,54 euros

Pressupost mínim a executar: 2.520,54 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.394,52 euros

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.856,74€ per a la subvenció per impulsar l’economia Baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques . Convocatòria 2020.

Pressupost: 6.383,96€

% Concedit: 95%

Pressupost mínim a executar: 6.164,99€

Import Concedit: 5.856,74

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 8.065,74€ per a  despeses  en materia de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19

Pressupost: 8.065,74€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 8.065,74€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 18.777,25€ per a  despeses corrents PAM 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 18.777,25€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 18.777,25€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.703,74 per a  despeses  de gestió animals

Pressupost: 2.703,74€

% Concedit: 95%

Pressupost mínim a executar: 2.105,26€

Import Concedit: 2.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1.491,72 per a  despeses  d’actuacions per el control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost: 1.732,00€

% Concedit: 95%

Pressupost mínim a executar1.570,23€

Import Concedit: 1.491,72€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 4.000€ per a activitats culturals

Pressupost: 4.000€

% Concedit: 100%

Pressupost mínim a executar:4.000€

Import Concedit: 4.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.000€ per a activitats educatives

Pressupost: 3.000€

% Concedit: 100%

Pressupost mínim a executar:3.000€

Import Concedit: 3.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1000€ per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i económica del Camp de Tarragona.

Pressupost: 1.000€

% Concedit: 100%

Pressupost mínim a executar: 1.000€

Import Concedit: 1.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 565,03€ per a  despeses  de reducció d’espècies de plaga 

Pressupost: 1.335,66€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 565,03€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.313,80€ per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics

Pressupost: 3.064,78€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 2.313,80€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.556,00€ per a projectes i activitats d’interès ciutadà de carácter singular, “Projecte  tardor i primavera Cultural”. Anualitat 2020

Pressupost: 3.556,00€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 3.556,00€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 713.60€ per a interessos de préstecs exercici 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 713.60€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 713.60€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 6.665,89€ per a finançament de vigilancia dels usuaris de les piscines   2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 7.016,73€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 6.665,89€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.929,84€ per a finançament d’actuacions destinades al control i la millora de qualitat de l’aigua de consum humà  2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 3.084,05€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 2.929,84€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.433,28€ per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics  2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 1.412,79€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 1.342,16€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 7.481,25€ per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals exercici 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 7.875,00€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 7.481,25€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.000€ Per a reforma casa de colònies “l’Abadia”.

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 9.710,43€

Pressupost mínim a executar:5.263,16€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 5.000,00€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1.148,93€ Creació audiovisual sobre la Torre de la Mixarda.

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 6.945,00€

Pressupost mínim a executar:5.744,90€

% Concedit: 20%

Import Concedit: 1.148,93€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.800€ per ajut al funcionament del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2018-2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Import Concedit: 2.800€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.033,12 euros. Viu la Música i  les tradicions anualitat 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost:                                        7.713,60€

Pressupost mínim a executar:           7.713,60€

% Concedit: 65.25%

Import Concedit:                               5.033,12€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 23.500,37€. Arranjament dels camins afectats pels aiguats anualitat 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost:                                        24.737,24€

Pressupost mínim a executar:           24.737,24€

% Concedit: 95%

Import Concedit:                                 23.500,37€