Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

 • SUBVENCIÓ per plagues urbanes i gestió d'animals domèstics 2023.

             Pressupost Elegible: 9.805,66 €

             % concedit: 83,97%

             Import concedit: 8.233,86 €

 

Amb l'ajuda d'aquesta subvenció hem pogut gaudir d'un servei de control de plagues de coloms.

 

large_img_5307_0.jpg

 

 

 

 • SUBVENCIÓ per a arranjament desperfectes entrada municipi i camins

 Pressupost: import màxim Ajuntament 3.775,20

 % concedit: 95%

 Import concedit  3.586,43

 

 • SUBVENCIÓ per al finançament d'interessos de préstec 2023

Pressupost Elegible: 8.466,00 €

Despesa mínima a justificar: 7.000,00 €

% concedit: 100%

Import concedit: 7.000,00 € 

 

 

 

L' any 2023, gràcies a la Diputació de Tarragona hem pogut gaudir de varies subvencions per donar suport els serveis del nostre poble. 

 

 

 • SUBVENCIÓ per al personal de socorrisme a les platges i piscines municipals. Línia 2 socorrisme piscines.

​             Pressupost Elegible: 8.080,38 €

              % concedit: 80,21%

              Import concedit: 6.481,13 €

 

Amb l'ajuda d'aquesta subvenció, hem pogut contractar a dos socorristes per dur a terme el servei de socorrisme de l'estiu 2023 a la piscina municipal del poble.

 

   

 

 

 • SUBVENCIÓ per al personal de socorrisme a les platges i piscines municipals. Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals.

               Pressupost Elegible: 749,86 €

               % concedit: 80,21%

               Import concedit: 601,45 € 

 

Amb l'ajuda d'aquesta subvenció podrem oferir el servei de DEA's a tots els ciutadans que n'hagin de fer ús.

 

large_dea_2.jpg

 

 

 • SUBVENCIÓ per al control sanitari de l'aigua de consum humà i el control sanitari de l'aigua de les piscines municipals.

             Pressupost Elegible: 5.230,44 €

             % concedit: 95,00%

             Import concedit: 4.968,92 €

 

Amb l'ajuda d'aquesta subvenció hem pogut realitzar analítiques i fer un manteniment adequat de la piscina municipal del poble amb els productes adients.

 

large_aixeta.jpg

 

 

 

 • SUBVENCIÓ per activitats culturals i educatives singulars, 2023.

             Pressupost Elegible: 15.800,00 €

             % concedit: 93,85%

             Import concedit: 14.829,08 €

 

 

 

Diputació de Tarragona (PAM 2022. Programa inversions obres) pel projecte de rehabilitació i ampliació del Centre Cultural "La Cooperativa" de propietat municipal, exercici 2021

 

 • SUBVENCIÓ per Rehabilitació i ampliació Centre Cultural de la Cooperativa

 Pressupost elegible 503.432,45

 % concedit: 29,25%

 Import concedit  147.227,17€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

 

 • SUBVENCIÓ per a actuacions contractades a través de l'e-catàleg - anualitat 2023

Pressupost: import màxim Ajuntament 13.604,53

% concedit: 100%

Import concedit  13.604,53

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2022

 

 • SUBVENCIÓ per a actuacions contractades a través de l'e-catàleg - anualitat 2022.

Pressupost: import màxim Ajuntament 10.073,00€

% concedit: 100%

Import concedit  10.073,00€

 

 • SUBVENCIONS per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de carácter singular , convocatòria 2022.

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Difusió històricoartísitca amb activitats culturals

Pressupost elegible: 16.800,00 euros

Pressupost mínim a executar: 12.450,48 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  11.827,96 euros

 

 • SUBVENCIONS per la transició energética i Acció climàtica.Convocatòria 2022.

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Línia 2- PAESC

Pressupost elegible: 16.154,71 euros

Pressupost mínim a executar: 15.881,70 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  15.087,61 euros

 

Concepte: Línia 1- iNCENDIS

Pressupost elegible: 12.712,55 euros

Pressupost mínim a executar: 12.712,55 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  12.076,92 euros

 

 • SUBVENCIONS per generar entorns més resilents, segurs i saludables.Convocatòria 2022.

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic

Pressupost elegible: 4.800,00 euros

Pressupost mínim a executar: 3.923,52 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  3.727,34 euros

 

Concepte: Línia 1- 1.2 Piscines

Pressupost elegible: 10.103,50 euros

Pressupost mínim a executar: 8.258,60 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  7.845,67 euros

 

 

Concepte: Línia 2- Salut

Pressupost elegible: 13.945,25 euros

Pressupost mínim a executar: 10.497,98 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  9.973,09 euros

 

 • SUBVENCIÓ per Actuació reparació coberta centre cultural (anualitat 2022)

 

Pressupost elegible 47.972,97

Despesa Mínima a justificar: 25.181,28€

 % concedit: 95%

 Import concedit  23.922,32€

 

 • SUBVENCIÓ per la creació d’un espai multiservei   anualitat 2022.

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Import concedit  9.063,82 euros

 

 

 

 • SUBVENCIÓ pel foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedes, anualitat  2022

 

Import concedit  a Figuerola del Camp 9.500,00€

 

 

Diputació de Tarragona

 

 

 • SUBVENCIÓ per Digitalització millora de la Seguretat

 

Pressupost elegible 4.350,00€

% concedit: 63,91%

Import concedit  2.779,90€

 

 • SUBVENCIÓ per adquisición d’un equip portátil, i accessoris

 

Pressupost elegible 1.500,00€

% concedit: 56,84%

Import concedit  852,64€

 

Imatge: detall de l'equip portàtil

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

 

 • SUBVENCIONS per la transcició energética i acció climàtica , convocatòria 2021.

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Línia 2 - PAESC

Pressupost elegible: 12.173,81 euros

Pressupost mínim a executar: 11.792,77 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit  11.203,13 euros

 

 

 

 • SUBVENCIONS de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

Pressupost elegible: 9.438,00 euros

Pressupost mínim a executar: 8.201,62 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 7.791,54 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic

Pressupost Elegible: 5.687,00 euros

Pressupost mínim a executar: 4.942,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 4.694,90 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 13.890,39 euros

Pressupost mínim a executar: 10.058,03 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.555,13 euros

 

 • SUBVENCIONS per restablir els béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals.

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Actuació de reparació urgent dels danys causats de la ventada

Pressupost Elegible: 2.670,41 euros

Pressupost mínim a executar: 2.670,47euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.536,87 euros

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 7.312,50 euros per activitats d’estiu, unim cultura i pedagodia

Pressupost Elegible: 9.750 euros

Pressupost mínim a executar: 9750 euros

% concedit: 75,00%

Import concedit: 7.312,50

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 4.324,8 € per actuacions incloses dins l’ecatàleg. Anualitat 2021

Import Concedit: 4.324,8€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 140.000€ per PAM 2020: Programa d’amortització anticipada i extraordinària dels préstecs concertats amb entitats bancàries.

Import Concedit: 140.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.975€ per ajut al funcionament del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Import Concedit: 2.975€

 

 • SUBVENCIONS  per restablir els béns i serveis del ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals.

Beneficiari: Ajuntament de Figuerola del Camp

Municipi: Figuerola del Camp

 

Actuació de reparació urgent dels danys causats per la nevada

Pressupost Elegible: 2.520,54 euros

Pressupost mínim a executar: 2.520,54 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.394,52 euros

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1.000€ per a subvencions de Reactivació ocupacional i económica de la Covid-19

Import Concedit: 1.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 522,97€ per a interessos de préstec 2020

Pressupost: 522.97€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 517,10€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.856,74€ per a la subvenció per impulsar l’economia Baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques . Convocatòria 2020.

Pressupost: 6.383,96€

% Concedit: 95%

Pressupost mínim a executar: 6.164,99€

Import Concedit: 5.856,74

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 8.065,74€ per a  despeses  en materia de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19

Pressupost: 8.065,74€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 8.065,74€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 18.777,25€ per a  despeses corrents PAM 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 18.777,25€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 18.777,25€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.703,74 per a  despeses  de gestió animals

Pressupost: 2.703,74€

% Concedit: 95%

Pressupost mínim a executar: 2.105,26€

Import Concedit: 2.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1.491,72 per a  despeses  d’actuacions per el control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost: 1.732,00€

% Concedit: 95%

Pressupost mínim a executar1.570,23€

Import Concedit: 1.491,72€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 4.000€ per a activitats culturals

Pressupost: 4.000€

% Concedit: 100%

Pressupost mínim a executar:4.000€

Import Concedit: 4.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.000€ per a activitats educatives

Pressupost: 3.000€

% Concedit: 100%

Pressupost mínim a executar:3.000€

Import Concedit: 3.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1000€ per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i económica del Camp de Tarragona.

Pressupost: 1.000€

% Concedit: 100%

Pressupost mínim a executar: 1.000€

Import Concedit: 1.000€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 565,03€ per a  despeses  de reducció d’espècies de plaga 

Pressupost: 1.335,66€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 565,03€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.313,80€ per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics

Pressupost: 3.064,78€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 2.313,80€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.556,00€ per a projectes i activitats d’interès ciutadà de carácter singular, “Projecte  tardor i primavera Cultural”. Anualitat 2020

Pressupost: 3.556,00€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 3.556,00€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 713.60€ per a interessos de préstecs exercici 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 713.60€

% Concedit: 100%

Import Concedit: 713.60€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 6.665,89€ per a finançament de vigilancia dels usuaris de les piscines   2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 7.016,73€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 6.665,89€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.929,84€ per a finançament d’actuacions destinades al control i la millora de qualitat de l’aigua de consum humà  2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 3.084,05€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 2.929,84€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 3.433,28€ per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics  2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 1.412,79€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 1.342,16€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 7.481,25€ per a actuacions de prevenció local d’incendis forestals exercici 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost mínim a executar: 7.875,00€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 7.481,25€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.000€ Per a reforma casa de colònies “l’Abadia”.

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 9.710,43€

Pressupost mínim a executar:5.263,16€

% Concedit: 95%

Import Concedit: 5.000,00€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 1.148,93€ Creació audiovisual sobre la Torre de la Mixarda.

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost: 6.945,00€

Pressupost mínim a executar:5.744,90€

% Concedit: 20%

Import Concedit: 1.148,93€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 2.800€ per ajut al funcionament del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2018-2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Import Concedit: 2.800€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 5.033,12 euros. Viu la Música i  les tradicions anualitat 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost:                                        7.713,60€

Pressupost mínim a executar:           7.713,60€

% Concedit: 65.25%

Import Concedit:                               5.033,12€

 

 • SUBVENCIÓ per un Import 23.500,37€. Arranjament dels camins afectats pels aiguats anualitat 2019

Acció cofinançada amb fons provinents de l’ajuntament.

Pressupost:                                        24.737,24€

Pressupost mínim a executar:           24.737,24€

% Concedit: 95%

Import Concedit:                                 23.500,37€