Publicades les Bases del programa de Garantia Juvenil 2021 per a la contractació de joves en pràctiques

20/08/2021

Publicades les Bases del programa de Garantia Juvenil 2021 per a la contractació de joves en pràctiques

NOTÍCIA

L'Ajuntament de Figuerola del Camp ha estat beneficiari de la subvenció per a la contractació de joves en pràctiques 2021 del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  Per formar part del procés de selecció heu de reunir els requisits que s'indiquen a l'art. 7 de les Bases.

Característiques del lloc: Tècnic/a en educació infantil per donar suport a la Llar Municipal.

Descarrega el document amb les bases 

Consulta-ho a l'e-Tauler de la seu electrònica