Com presentar una oferta per presentació telemàtica d’ofertes?

Seguint aquesta guia, podeu fer la presentació d’una oferta via presentació telemàtica d’ofertes.