Història

Els esdeveniments de la història tenen presència dins l'actual terme de Figuerola del Camp per mitjà d'importants troballes arqueològiques de l'època neolítica a la cova sepulcral anomenada "Cova del Gat", la qual cosa indica que el territori ja es trobava habitat.

La història documentada de Figuerola s'inicia a finals del segle X amb el document de donació del castell de Cabra, atorgada pel compte Borrell II a Ervigi, l'any 980, on s'anomena per primera vegada el topònim de Figuerola fent referència a un territori habitat.

En el segle XII, tenim constància escrita del Castell de Figuerola (1188), de l'Església (1194) i l'any 1198 fou concedida la primera carta de població. És en el segle XIII (1271) quan Figuerola, junt amb els seus agregats de Prenafeta i Miramar, passa a formar part de la plena jurisdicció de Poblet i la mantindrà fins l'exclaustració de l'any 1835.

És en el segle XIX quan trobem el major nombre d'habitants; 885 habitants l'any 1887. Durant la primera meitat del segle XX es porten a terme la major part d'obres d'infraestructura i serveis bàsics per a la població.

En els darrers anys s'ha portat a terme una important recerca de la nostra història amb motiu de la commemoració del mil.lenari. L'any 1980 s'edità la primera publicació d'aquest caire: "Notes Històriques de Figuerola; l'any 1995, i com a cloenda dels actes del VIII centenari de la parròquia, es presenta el llibre "Testimoni d'un poble" i, més recentment, l'any 1997 s'ha editat l'estudi "La vila de Figuerola del Camp de 1898 a 1936".

L'any 2006 s'edita el llibre "Figuerola 1025 anys d'historia" que conté la sintessi històrica 980-2005, memòria fotogràfica i recull de premsa comarcal (sXIX, XX, XXI) editat per l'Ajuntament.

 

Estadística bàsica de l'Institut d'Estadística de Catalunya