Com obtenir un certificat de representació?

En els següents enllaços trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació:

 

Certificat de representació – Representante de Administrador Único o Solidario

 

 • Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.
 • Cost del certificat: 24 euros
 • Vàlid: 2 anys
 • Video Tutorial (2017):

 

 

Certificat de representació – Persona jurídica

 

 • Lletres d’inici del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.
 • Cost del certificat: 14 Euros
 • Vàlid: 2 anys
 • Video Tutorial (2017):

 

 

Certificat de representació – Representante de Entidad Sin Personalidad Jurídica

 

 • Lletres d’inici del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.
 • No té cost
 • Vàlid: 2 anys
 • Video Tutorial (2017):