Biblioteca Col·lecció Numismàtica

Carrer Sant Jordi, 12

Horari: Dissabtes 1er i 3er de cada mes de 10h a 13h

Tel. 977 63 01 75

Exposició de les col·leccions d’art medieval, facsímils i llibres medievals i de vell, així com la biblioteca de la Fundació (700 llibres d’ar­queo­logia i art) i la col·lecció de numismàtica.

A més d'aquesta important col.lecció de numismàtica, disposa d'una mostra de capitells de diverses èpoques i talles religioses.

Fundació Privada Catalana per a l'Arqueologia Ibèrica