Museu d'Arqueologia Ibèria

Carrer Església 3

Horari: Visites concertades.

Tel. 977 63 01 75

Jornades de portes obertes per Sant Antim, Sant Jaume, l'11 de setembre i la festa de l'Esperança

Edifici del segle XVI

Exposició de les col·leccions arqueològiques des de la prehistòria (500.000 aC) fins a la cultura àrab (any 1492 dC).

Trobem peces del paleolític, neolític, calcolític, edat del bronze, Mesopotàmia i Egipte, fenicis i tartessos, grecs, ibers i celtibers, etruscs, romans, paleocrisitians, visigots i àrabas, a més de presentar alguns exemples de cultura xinesa i precolombina.

Fundació Privada Catalana per a l'Arqueologia Ibèrica