Museu d'Arts i Oficis

Carrer Església 3

Horari: Visites concertades.

Tel. 977 63 01 75

Jornades de portes obertes per Sant Antim, Sant Jaume, l'11 de setembre i la festa de l'Esperança

Edifici del segle XVIII

Disposa de les col·leccions de l’edat moderna (arts i oficis) com ara pintura, escultura, mobiliari, artesania i arts decoratives des del Barroc al segle XIX.

En l'edifici s’hi han mantingunt l’estructura i els elements originals com són el cup de vi i un amagatall de bens i persones.

Fundació Privada Catalana per a l'Arqueologia Ibèrica